தமிழ்த்துறை

உலகின் முன்னோடி மொழியான தமிழ், தூது மொழியான பிரெஞ்சு, இந்திய தேசிய மொழியான ஹிந்தி ஆகிய மூன்று மொழிகள் இத்துறையின் கீழ் இயங்குகின்றன .

மொழி என்பது எண்ணங்களை வெளிக்கொணரவும் தகவல்தொடர்பிற்கு இன்றியமையாததாக விளங்கக்கூடியது ஆகவே அம்மொழி சார்ந்த மரபுகளையும் ,விழுமியங்களையும், பண்பாட்டையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் .

மேலும் மொழி சார்ந்த முக்கியத்துவத்தை உணரும்போதே அதன் தேவையை அறியமுடிகிறது ஆகவே மொழியறிவை மேம்படுத்தும் பொருட்டு மொழித்துறை நம் கல்லூரியில் 2019 – ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது.100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் PART 1 – ல் தங்களுக்கான மொழியைத் தேர்வு செய்து படித்து வருகின்றனர்.

நோக்கம்

மொழியறிவையும், பண்பாட்டையும் எடுத்துரைக்கும் பொருட்டு மாணவர்களுக்கு நல்லறிவை புகட்டுதல், மொழி, கலை அறிவியல், வரலாறு சமுதாயம் போன்றவற்றின் வழி ஒழுக்கத்தை மேம்படுத்துதல்.

குறிக்கோள்

  • மொழி சார்ந்த கலாச்சாரம், பாரம்பரியம் மற்றும் கலைத்துறைகளில் வளர்ந்து மிளிர மாணவர்களை ஈடுபடுத்துதல்.
  • மொழியின் தேவையை உணரும்பொருட்டு பாடங்களை வகுத்தல்.
  • மொழி ,இலக்கியம், பண்பாடு தொடர்பான வரலாறுகளை அறியவைத்தல்.
  • மொழியறிவு, திறமை போன்றவற்றை வளர்த்தல்.

நிகழ்வுகளின் விவரம்

வ.எண் தலைப்பு கலந்து கொண்ட மாணவர்கள் தேதி நிகழ்வு சிறப்புவிருந்தினர்
1

 

23.07.2019

 

KPR பைந்தமிழ் மன்றத் தொடக்கவிழா திரு.சி.சு.சுப்பிரமணியன் பட்டிமன்ற பேச்சாளர். மூன்று முத்துக்கள்
2 14.08.2019

 

சுதந்திர தின சிறப்புரை திரு.N. மதன்குமார் இளம்பாரதி மனதில் நின்ற மனிதர்கள்
3 03.09.2019

 

அனல்பேச்சு திரு.S.விவேகானந்தன் உதவிபேராசிரியர் ,KPRIET ஊடக வளர்ச்சியால் இன்றைய

இளைஞர்களுக்கு ஆபத்தா?ஆதாயமா?

தீபதக்ஸனா .க

அஜிதா .பா

சூர்யபிரகாஸ்

ஸ்நேகா .ரா

பிரவீன்

ராக்கேஸ்வரன் . ச.ர.ச.

 

4 15.10.2019

 

மகாத்ம காந்தி 150 – ஆம் ஆண்டு விழா திரு.காந்தி கனகராஜ் நடிகர், சமூக ஆர்வலர் சென்னை எக்காலத்திற்கும் ஏற்புடையவர் காந்தி

துறை

நிகழ்வுகள்

KPRCAS

Management

Read More

KPRCAS

Academics

Read More

Tamil Faculty

Team

Read More